יריד חוצות היוצר 2015

www.artfair.jerusalem.muni.il